Koja je razlika između digitizacija, digitalizacija i digitalna transformacija?

Koja je razlika između digitizacije, digitalizacija i digitalne transformacije?
Širite znanje

Izraz digitalni se ovih dana koristi na mnogo načina, ali što to zapravo znači? U vezi s tim se bilježe različiti pojmovi poput digitizacije, digitalizacije, digitalne transformacije. Jesu li to iste stvari ili ima razlike? Na žalost naš jezik takožer kasni sa adekvatnim prihvatanjem ovih riječi njihovim definicijama i objašnjenjima. Stoga koristimo prilagođene engleske riječi koje su se već udomaile u stručnoj i široj upotrebi.

Ima razlike među navedenim pojmovima i u nastavku iznosimo definicije i odgovarajuće primjere.

Digitizacija je pretvaranje analognih ili fizičkih informacija u digitalni format. Zamislite to kao pretvaranje atoma u bitove. Mnogi od nas su bili dio tog procesa tokom skeniranja raznih dokumenata u PDF format ili fotografija prije objave na Internetu. Na primjer,  pretvaranjem iz fizičkog papira u digitalni format raznih priručnika sa uputama na papiru kao i formi za popuniti, ugovora i sl. predstavlja digitizaciju.

Digitalizacija je upotreba digitalnih tehnologija i digitalna distribucija sadržaja i poboljšanje poslovnih modela i procesa. Smatrajte to procesom iskorištavanja prijašnje digitizacije sadržaja. Na primjer, korištenje pametnih naočala da bi mehaničarima pružili dodatnu liniju vida gdje digitalne upute mogu poboljšati efikasnost i smanjiti pogreške. Da uzmemo još jedan primjer iz medijskog sektora, sa novim digitalnim poslovnim modelom gdje se proširuje ponuda digitalnih proizvoda kao što su tekstovi, video i audio sadržaj, ilustracije i infografike na portalu medijske firme. Digitalizacija podrazumijeva korištenje digitalnih podataka i analitike za povećanje upotrebljivosti i pokretanje pretplate.

Digitalna transformacija je koordinirano nastojanje na unapređenju digitalizacije u sveobuhvatnim razmjerama, uključujući ljude, procese, tehnologije i mjerne podatke. Na primjer, integrisanje različitih aktivnosti, kao što su uputstva ili modeli sa virtualnom stvarnošću (VR ili AR), gdje recimo kupac može vidjeti i odabrati novi namještaj ili kuću. Nakon odabira i elektronskog plačanja, 3D štampani alati s kojima su povezani senzori proizvode zadatu narudžbu koja se isporuči autonomnim transportom. Digitalnom transformacijom cjelokupni skup aktivnosti uz IoT (Internet stvari), rezultira temeljnom transformacijom proizvodnog, komunikacijskog, transportnog, financijskog i ostalih procesa. Ovo je primjer digitalne transformacije. Drugi primjer iz medija je prioritizacija digitalnog poslovanja gdje se recimo poveća pretplatu na digitalne uređaje, a medijske kuće su na putu da do 2022. digitalni prihod postane dominantan. Tako recimo, novinari koriste alate za digitalnu produkciju i razmišljaju isključivo kako zadovoljiti konzumente multimedijalnim sadržajem na digitalnim kanalima, uprava poboljšava digitalne procese dok konzumenti preuzimaju sadržaj raznim digitalnim uređajima. Svi procesi se odvijaju u oblaku gdje dominira korištenje software kao servisa (SaaS) kako od strane uprave, novinara, redakcije, dopisnika i konzumenata.

Kao što vidite, postoji logičan slijed od digitizacije preko digitalizacije do digitalne transformacije. Važno je razumjeti razlike i komunicirati ih efikasno. Riječi i razlikovanje ovih termina je važno kako bi ovim važnim procesima kvalitetno upravljali.

Izvor: https://www.i-scoop.eu/digital-transformation/digitization-digitalization-digital-transformation-disruption/


Širite znanje