Šta je to Bruto domaći proizvod (GDP), njegove komponente, i ko je najbolji na svijetu i okruženju?

GDP 2017
Širite znanje

BDP (GDP) je zbroj svih konačnih proizvedenih vrijednosti ili ukupnih ekonomskih rezultata jedne privrede u određenom obračunskom periodu.

Četiri komponente bruto domaćeg proizvoda su lična potrošnja, poslovne investicije, državna potrošnja i neto izvoz. To vam govori koja je zemlja dobra u proizvodnji. BDP je ukupni ekonomski proizvod zemlje za svaku godinu. To je ekvivalentno trošenju u toj ekonomiji. Izuzetak je samo siva ili crna ekonomija.

Formula za izračunavanje komponenti BDP-a je Y = C + I + G + NX.2 To znači: BDP = Potrošnja + Investicija + Vlada + Neto izvoz, a to je uvoz umanjen za izvoz. Tako na primjer u 2019. američki BDP iznosio je 70% osobne potrošnje, 18% poslovnih ulaganja, 17% vladine potrošnje i negativnih 5% neto izvoza.

1.      Lična potrošnja

Izdaci za ličnu potrošnju uključuju:

  • Roba – automobili, namještaj, veliki aparati, odjeća, hrana, gorivo.
  • Usluge – bankarstvo, zdravstvena zaštita, obrazovanje

2.      Poslovno ulaganje

Poslovna investicija uključuje kupovinu koju kompanije obavljaju za proizvodnju robe široke potrošnje. Ali ne računa se svaka kupovina. Ako kupovina zamjenjuje samo postojeću stavku, onda se ne dodaje u BDP i ne računa se. Kupnja mora ići ka stvaranju novih proizvoda široke potrošnje koji se onda računaju kao dio BDP.

3.      Vladina potrošnja

Vladinu potrošnju predstavljaju izdaci vlade za potrošnju i bruto investicije. Vlade troše novac na opremu, infrastrukturu i plate službenika. Državna potrošnja dobija posebnu važnost kao komponenta BDP-a kada potrošnja potrošača i poslovne investicije naglo opadnu, kao na primjer, nakon recesije.

4.      Neto izvoz

Neto izvoz, izračunamo kao ukupni izvoz umanjen za ukupan uvoz (NX = izvoz – uvoz). Roba i usluge koje privreda proizvede izvozi se u druge zemlje, umanjeno za uvoz koji je uvezen su neto izvoz. Višak tekućeg računa (NX) povećava BDP nacije, dok hronični deficit predstavlja pad BDP-a. U proračun se uključuju svi izdaci preduzeća lociranih u zemlji, čak i ako su strane kompanije.

SAD drži skoro 25% ukupnog GDP-a u svijetu i drži ubjedljivo prvo mjesto sa skoro 20 triliona USD. Taj iznos je sigurno veći i premašio je 20 triliona USD tokom 2018. i 2019. godine. Kina je druga sa nešto više od 15% svjetskog GDP iliti nešto iznad 15 triliona USD. Slijede Japan, Njemačka i Indija.

U nastavku su grafovi prvih dvadeset država u 2017. godini, kao i GDP u državama okruženja.

GDP vs. Country 2017

GDP u okruženju

Izvor: https://www.thebalance.com/components-of-gdp-explanation-formula-and-chart-3306015


Širite znanje