Zašto je korisno 3D printanje integrisati u osnovno, srednje i visoko obrazovanje?

3D printanje u obrazovanju
Širite znanje

Industrijski trodimenzionalni ispis ili 3D printanje je opšteprihvaćeno. Mnogi rukovodioci i inženjeri u proizvodnim pogonima to shvataju, prihvataju i planiraju korake koji više nisu u domenu izrade prototipa, brzog alata, sitnica i igračaka. 3D printanje ili kako zovu u industriji „aditivna proizvodnja“, je dokazano sigurna i za proizvodnju u manjim serijama, kao i u velikim količinama.

Među brojnim firmama koje koriste 3-D printanje su GE (mlazni motori, medicinski uređaji i dijelovi kućanskih aparata), Lockheed Martin i Boeing (vojna i civilna avio industrija), Aurora Flight Sciences (bespilotne letjelice), Invisalign (uređaji za stomatologe), Google (potrošačka elektronika) i holandska kompanija LUXeXcel (LED sijalice). I u BiH su se akademska i poslovna zajednica udružili kako bi pomoću 3D printanja riješili neke probleme tokom pandemije korona virusa.

Prema industrijskim analitičarima, tehnologija postaje dominantna kada dostigne nivo usvajanja od 20%. Kada se oko 20% proizvodnje bazira na 3D printanju. Postavlja se onda pitanje kako ovaj trend prati obrazovni system? Imaju li današnje škole neophodne resurse i kapacitete da pripremaju mlade za to poslove sada, a posebno u budućnosti?

3D modeliranje i printanje u školama

Kao nova i praktična tehnologija, 3D printanje može dosta unaprijediti način na koji djeca uče, a mnogi tvrde i da predstavlja novu revoluciju u učionicama. Pruža sasvim novi nivo kreativnih metoda podučavanja i razumijevanja za učenike i može se primijeniti na svim nivoima obrazovanja, od osnovnih škola do fakulteta. Da ne spominjem da se gotovo svaki predmet može lakše predavati uz 3D printanje. Nastavnici bi mogli uz pomoć 3D printera kreirati odgovarajući fizički element za svaki dio nastavnog plana i programa.

Na primjer, predavanje o ćeliji i njenim modelima je idealna prilika za kreiranje jednog modela uz pomoć 3D printera u samoj učionici. Učenici dobijaju bolju “sliku” o tematici, a pri tome razvijaju kreativnost. Nastavnik iz nauke može svojim učenicima pored predavanja o raketnom pogonu, printati 3D model rakete. Profesor geografije može printati 3D model terena negdje u svijetu kako bi učenicima pomogao da bolje razumiju regiju različitu od njihove. Evo još nekih primjera kako 3D printanje može služiti u obrazovne svrhe:

  • Studenti istorije mogu printati istorijske artefakte,
  • Studenti grafičkog dizajna mogu printati 3D verzije svojih umjetničkih djela,
  • Studenti hemije mogu printati 3D modele molekula
  • Studenti biologije mogu printati viruse, organe i druge biološke elemente
  • Studenti matematike mogu printati 3D modele problema koje treba riješiti

Sve navedeno može pomoći da proces učenja bude zanimljiviji. Pred nastavnike se postavlja izazov da nauče dovoljno o tehnologiji kako bi bili u mogućnosti efikasno je koristiti. 3D printer može biti u učionici ali može ga posjedovati i učenik jer su cijene sve prihvatljivije. Recimo kreiranje sopstvenih figura i igračaka je stvarno privlačna ideja!

3D printanje je dio procesa koji pomaže studentima da konceptualiziraju i vizualiziraju svoj dizajn dok razvijaju rad od faze idejne skice do konačnog proizvoda.

Zašto trebamo uvesti 3D printanje u škole?

Iz perspektive razvoja društva 3D printanje za buduće dizajnere, inženjere i umjetnike će biti sastavni dio edukacije, poslovanja i profesionalnog razvoja.

Stoga bi vlade, pedagozi i odgovorni za razvoj obrazovnih sistema trebali razmotriti ovih pet razloga i prednosti strateškog uvođenja 3D printanja u obrazovanje.

Utiče na entuzijazam – 3D printanjem nudi studentima mogućnost da prate svoje projekte od faze modeliranja i projektovanja do stvaranja ili printanja modela. Bolja kontrola i brzina utiče pozitivno na entuzijazam. Rezultati se mnogo brže mogu vidjeti. Bolji je uvid i u sam proces dizajniranja prilikom čega učenici stječu praktično iskustvo od ideje, zamišljanja do samog stvaranja-printanja. Također, pojedinačne karakteristike i koraci se vide jasnije. Raste i uzbuđenje iz okruženja gdje su detalji kreiranja vidljivi i dostupni na licu mjesta, a ne samo na ekranu ili u udžbenicima. 3D printanje također svijet teorije donosi u stvarni fizički svijet gdje studenti mogu vidjeti i dodirnuti, otvarajući nove mogućnosti za učenje i aktivnosti.

Poboljšava nastavni plan i program – Bez obzira na to koji se kurikulum koristi, 3D printanje može pomoći učenicima i nastavnicima da rade bolje. 3D printanje utiče na studente da od pasivnih promatrača informacija na ekranu ili papiru počnu razmišljati o kreiranje, proizvodnji i produktivnosti. Za razliku od klasičnih učionica u kojima je učenicima često dosadno, sa 3D printerima mogu postaju aktivniji i u procesima osmišljavanja, dizajna i kreiranja. To uključuje i veću angažovanost sa 3D printerom, a i kolegicama, kolegama i predavačem.

Pristup ranije nedostupnom znanju – Budući da je većina 3D printera unaprijed montirana i priključi se i reproducira, to je zabavna vrhunska tehnologija koju studenti mogu naučiti. Studenti uče da je potpuno prihvatljivo da ne uspijete prvi pokušaj, a zatim pokušajte ponovo da biste se poboljšali. Kako studenti počinju shvaćati da je neuspjeh dio procesa, oni se sve manje boje pokušavati i implementirati nove i drugačije ideje u životu. Ovo gradi samopouzdanje učenika i nastavnici uživaju u rezultatima samostalnog motivisanja učenika.

Nove mogućnosti za učenje – Pristupačni 3D printeri otvaraju učenicima nove mogućnosti učenja. 3D printanje pruža studentima mogućnosti eksperimentiranja sa svojim novim idejama, što utiče na kreativnost. Lakše je mladim studentima da shvate teme izučavanja i koncepte uz prednosti vizualizacije. Vizuelno okruženje za učenje poboljšava razumijevanje tematike i okruženja. 3D printeri otvaraju nove mogućnosti za predstavljanje gradiva učenicima na ekonomičan i efikasan način.

Fokus na vještine koje rješavaju problem – Sam 3D printer pruža studentima nova iskustva u učenju. Moraju naučiti princip kako rade različiti 3D printeri, kako njima rukovati, naučiti koristiti software za modeliranja i upravljanje printerom, različite vrste materijala, te kako sve navedeno efikasno iskoristiti u kreiranju rješenja problema. Ovo su vještine i znanje koje mnogi učenici ne stignu da se bave tokom svog uobičajenog školskog vremena. Učeći kako riješiti probleme 3D printera, učenici vježbaju upornost i izdržljivost u prevladavanju poteškoća.

Razvijanjem i poticanjem kreativnih vještina učenika može im se pomoći u razvoju entuzijazma i upornosti prema rješavanju problema uz kreativnost, što kasnije mogu primijeniti u profesionalnom životu. 3D printanje olakšava i prelaz učenika sa osnovnog na srednje i kasnije na visoko obrazovanje. Dodatno im razvija samopouzdanje koje im omogućava da se bolje pripreme za zahtjevne predmete, poput onih iz STEAM polja (science, technology, engineering, arts, mathematics). Kada učenici istražuju i razvijaju svoju maštu, to može imati pozitivan uticaj na viši stepen inovativnosti kako pojedinca tako i kompletnog društva. Društvima kao naše to je i više nego potrebno.

Izvor: https://www.makerbot.com/stories/3d-printing-education/5-benefits-of-3d-printing/


Širite znanje