Kako je Estonija počela Digitalnu transformaciju bankarskih usluga 1996. godine?

Estonia-collaboration
Širite znanje

Estonci su uveliko 2000. plaćali online bankarstvom. To im je omogućio strateški pristup i partnerstvo između uprave, financijskih institucija i telekom i internet operatera.

Dženan  Buzadžić

Sjećam se svog prvog kontakta sa mrežnim resursima gdje sam se modemom “kačio” na tadašnju ICVA mrežu vezano za informacije o volonterima i humanitarnoj pomoći. Ratne i poslijeratne godine. Onda pogledao prve web stranice, pa otvorio prvi email uz pomoć prijatelja. Onda počeo raditi na razvoju internet usluga kao izrada web stranica, početci e-mail marketinga i online radija. Sve krajem 90-tih. A da sam bio u Estoniji u to vrijeme?

Bez puno istorije, Estonija je dugo bila dio SSSR-a i svega što dešavalo u toj državnoj zajednici.

Estonija je postala nezavisna 1991. godine. Rapidni razvoj digitalizacije bankarskog sektora se vidi kroz primjer Hansabank koja je pokrenula je svoje prvo offline rješenje za elektroničko bankarstvo Telehansa, da bi ubrzo 1996. predstavili prve usluge internetskog bankarstva. Razvoj sektora je prepoznat pa su estonske banke rangirane u samom vrhu kvalitete online bankarstva 2000. godine od strane “Forrester research”. Trendu se priključila i druga estonska banka Uhispank. Obe banke su svojim konstantnim razvojem servisa utjecale da online bankarstvo postane dominantno.

Nije nam namjera samo da navodimo očigledno i da samo kritikujemo naš bankarski sektor. Ali ipak evo još malo podataka:

99,8% bankarskih transakcija je online, a prema procjeni Europske Centralne banke, one banke koje posluju u Estoniji su efikasnije od onih u ostatku EU.

To važi i za banke koje nisu Estonske, ali posluju u Estoniji, kao što su Swedbank i SEB Pank. Navedeno govori o kvaliteti infrastrukture, procedura i regulative. Sada u Estoniji posluju i digitalne banke koje nemaju šaltera uopšte, kao Revolut i N26.

Kako je Estonija došla do 99% online transakcija?

Nekoliko je razloga ovog uspješnog razvoja i digitalizacije bankarskog sektora Estonije.

  1. Prvo bi naveli odličnu koordinaciju razvoja servisa sa naporima uprave u digitalizaciji. Naime banke su pomogle i stimulisale upotrebu eID kojeg ima preko 98% stanovništva. Banke su u koordinaciji sa upravim postavile i omogućile besplatnu upotrebu eID čitača u kako bi transakcije bile sigurne. Ovo javno privatno partnerstvo je omogućilo strateško pozicioniranje uprave i financijskih usluga prema digitalnim kanalima.
  2. Drugo, banke su napravile još jedan iskorak i sklopile partnerstvo sa tadašnjim telekom operatorima u kreiranju platforme za besplatne kurseve za stanovništvo. Tu stanovnici mogu naći jednostavne kurseve o upotrebi raznih online usluga kao i o osnovama korištenja kompjutera, laptopa i mobilnih.
  3. Treće ali bitno je da je i uprava činila svoje u sektoru obrazovanja pripremajući nove generacije za nove tehnologija. Istina, imali su naklonjene okolnosti i želje stanovništva za komunikacijom sa razvijenim zemljama, veću upotrebu interneta od prosjeka. Tako je recimo 50% stanovništva aktivno koristilo Internet 2002. Godine.
  4. Četvrto, kao relativno mala zajednica i država Estonija se može agilnije postaviti prema promjenama i brže usvajati nove tehnologije. Tu se možemo prepoznati, ali…

Ako gore navedeno postavimo u neku SWOT analizu može se zaključiti da je Estonija odlično iskoristila svoju poziciju, prednosti i prilike. A i da su uspješno odgovorili tadašnjim prijetnjama, kolaborativnim i partnerskim radom svih učesnika procesa.

Nadam se da ovaj primjer rapidne u brzini,  ali strateške digitalizacije, može služiti kao poticaj i za učesnike u procesima digitalne transformacije u Bosni i Hercegovini.

Izvori: 


Širite znanje