BH POSTEXPRESS – brza pošta najbrže rastuća usluga BH Pošte

BH Post 4 BH POSTEXPRESS
Širite znanje

Zahvaljujući dobrim odlukama menadžmenta BH Pošte, BH POSTEXPRESS najbolja usluga dostave u BiH

Godine 2016. stvoren je novi brend pod nazivom BH POSTEXPRESS, ali tek nakon odluke Uprave društva na čelu sa generalnim direktorom, Mirsadom Mujićem  iz 2018. godine o donošenju „Kriterija za odobravanje popusta za korištenje usluga BH POSTEXPRESS“, postali smo cjenovno mnogo konkurentniji na tržištu usluga brze pošte, te smo poboljšali kvalitet naše usluge. Ta odluka dovela je i do poboljšanja poslovnih relacija između BH Pošte i druga dva bh. poštanska operatera, Pošta Srpske i HP Mostara, s kojima koordinirano realizujemo ovu uslugu.

BH Post Mirsad Mujić

“Uspjeh usluge brze pošte – BH POSTEXPRESS nije došao sam po sebi.  Usluga je vremenom napredovala zahvaljujući dobrim odlukama, opsežnim pripremama u organizacijskom, logističkom, informaciono-tehnološkom i marketinškom smislu, te je bilježila sve veći rast. Iako se nalazi u jakoj tržišnoj konkurenciji u kojoj se nalaze i internacionalni brendovi, ali i veliki broj domaćih privatnih kurirskih firmi od kojih veći broj njih radi i mimo propisa i zakona, BH POSTEXPRESS pronašao je put do korisnika i danas možemo reći da je to jedna od najuspješnijih usluga BH Pošte čija se tendencija rasta nastavila i u vrijeme pandemije COVID 19. Zahvaljujući sve većem povjerenju korisnika koji su prepoznali profesionalnost i  pouzdanost, sigurnost i brzinu u prenosu i dostavi pošiljaka putem BH POSTEXPRESS-a, ova usluga zauzima vodeće mjesto na cijelom domaćem tržištu dostave” – istakao je generalni direktor BH Pošte, Mirsad Mujić.

Rast potražnje za uslugom BH POSTEXPRESS dalje je zahtijevao povećavanje broja zaposlenika, neposrednih izvršilaca, ali i transportnih sredstava, sredstava komunikacije, te aplikativne podrške.

Uvođenjem integrisane usluge brze dostave BH POSTEXPRESS na internet oglasniku OLX.ba dodatno je porastao obim posla što je zahtijevalo dodatnu rekontrukciju kapaciteta, što je podrazumijevalo i edukaciju zaposlenika, ali i nabavku najsavremenijih PDA mobilnih uređaja koji imaju širok spektar opcija, poput štampanja adresnica na licu mjesta, slikanje oštećenih pošiljaka, komunikacija sa dispečerima, evidentiranje svih događaja i prijenos u bazu podataka, GPS praćenje dostavljača i sl. Takođe su u cilju što bolje komunikacije sa korisnicima reorganizovani Kontakt centar 1312 i Odjeljenje za podršku korisnicima.

Sve ove aktivnosti rezultirale su poboljšanjem kvaliteta usluge. Tako je 2020. godina jedna od najusješnijih kada je u pitanju usluga  BH POSTEXPRESS, koja je za prvih  9 mjeseci ove godine ostvarila skoro 1,1 milion KM više nego u cijeloj prethodnoj godini ili za 2,9 miliona KM više nego 2018. godine. Uz rast profita, rastao je i kvalitet usluge, na šta smo posebno ponosni.

“Stalno pratimo kvalitet ove usluge. Ulažemo u adekvatna kadrovska rješenja, ali i u materijalno-tehnički segment. Međutim, posebno ističemo neophodnost izgradnje savremenog logističkog centra, koji se sa ovim obimom posla, nameće kao prijeka potreba” – naglasio je Mujić i dodao da je uz postizanje zavidnog nivoa kvaliteta usluge BH POSTEXPRESS, od suštinskog značaja i zadržavanje postojećih i ugovaranje novih korisnika. “Za to je potreban posvećen angažman svih organizacionih struktura Društva” – napominje Mujić.

BH Post

BH Pošta planira i dalje nadograđivati ovu uslugu i širiti kapacitete koji će se ogledati i u materijalno-tehničkom smislu i u ljudskim resursima kako bi BH POSTEXPRESS bio još bolji, kako bi zadržao lidersku poziciju u brzoj dostavi u Bosni i Hercegovini i što je najvažnije, kako bi zadovoljio zahtjeve svih korisnika.


Širite znanje