Mali obrti i firme su okosnica svakog društva za stvaranje radnih mjesta. Jesu li i u Bosni i Hercegovini?

Mali obrti i firme su okosnica svakog društva za stvaranje radnih mjesta
Širite znanje

Prednosti digitalne ekonomije ogledaju se u masovnijem poduzetništvu, većoj mobilnosti učesnika i veće ekonomsko sudjelovanje marginaliziranog stanovništva.

Dženan Buzadžić

Pokretanja biznisa u Bosni i Hercegovini nije jednostavno i pored velikog truda pojedinih službenika raznih institucija koje treba obići kako bi se osigurale sve potvrde i zadovoljile procedure. Mnogim mladim poduzetnicima je to dodatni napor koji ih u vrijeme digitalne ekonomije može koštati dragocjenog vremena i pozicije na tržištu. Mnogi su jednostavno i navikli da procedure i prikupljanje dokumentacije traju danima i sedmicama. Zašto je to tako?

Uzmimo primjer taksenih markica kao dokaz da je plaćena taksa. U doba digitalizacije, digitalnih potpisa i pečata, papirne taksane markice bi se trebale poslati u istoriju administrativnih procedura. Često sam lično za taj dokaz morao ići na neko posebno mjesto po preporuci javne službenice kako bih kupio dovoljan broj za ovjerenu kopiju nekog dokumenta. U sadašnjem svijetu digitalnih transakcija i razmjene vrijednosti, nekoliko papirnih markica se mora zamijeniti jednostavnim digitalnim registrom koji je dostupan svima ovlaštenim kako bi se dokumenti razmjenjivali putem interneta. A na da građani glume mrežne pakete u kablovima.

Isto je sa čestim potrebama za fotokopijama ličnih dokumenata. Jedan aplikativni protokol prema neophodnim institucijama koje bi imale uvid u neophodne informacije bi riješio tu konstantnu distribuciju papirnih kopija ličnih karata i prijava boravka.

Tu je i neizbježna fiskalna kasa. Fiskalizacija bazirana na uređajima je zastario model u kontekstu poslovanja koje se odvija sa subjektima koji se fizički nikada i ne susretnu, ili su na različitim krajevima svijeta. Rješenje sa fiskalnom kasom u digitalnom dobu baš i nema smisla. Pozadina je da eventualno zakon definira kako se nešto mora učiniti, ali ne i koji uređaj treba koristiti. Software rješenje u formi SaaS dostupnog servisa izgleda kao adekvatnije i dugoručnije rješenje. Ovaj model je liberalniji i može se očekivati da će u bliskoj budućnosti više zemalja slijediti ovaj pristup. Digitalna fiskalna “kasa” kao software bi omogućila fleksibilnije poslovanje sa istim učinkom – zapis i registracija transakcije u realnom vremenu sa poreskom upravom.

Razne vrste registracija poslovnih subjekata, zemljišta, automobila mogu biti digatilizirane i digitalno dostupne ovlaštenim institucijama i javno, čime bi se:

  • ubrzali i pojednostavili procesi kako za građane tako i za službenike (18 minuta u Estoniji)
  • Efikasnije sudstvo uvidom u registre prekršaja,
  • ostvarile uštede u vremenu i materijalnim sredstvima (papir, razne taksane markice)
  • omogućila efikasnija borba protiv zloupotrebe i korupcije uvidom u registre oba entiteta
  • dobilo dinamičnije tržište sa novim razvojnim mogućnostima

Zakonodavstvo bi trebalo ubrzati procese donošenja novih i zakona prilagođenih sve dinamičnijim promjenama u poslovnom okruženju i načinu poslovanja. Novi zakon o obrtu u FBiH predviđa poboljšanja koja idu u smjeru efikasnije registracije.

O trenutnoj situaciji sa pokretanjem biznisa u Federaciji BiH razgovarali smo sa pravnicom Aidom Kosović:

Novim zakonom predviđene su i odredbe kojima se više ne traži određena stručna sprema za kućnu radinost, što će nadamo se,  povećati mogućnosti otvaranja obrta kojih je trenutno oko 50.000 na području FBiH. Nadamo se bržim i proaktivnim reakcijama zakonodavne, sudske i izvršne vlasti kako procesi registracije i poslovanja malih i srednjih firmi ne bi bili dodatni kočničari ekonomske dinamike. Posebno u vrijeme pandemije kada je dinamika malih obrta i firmi itekako neophodna.

Izvori:


Širite znanje