Digitalizacija, razvoj poslovnih servisa i outsourcing kao standardna poslovna praksa u svijetu. Mogu li biti i razvojna šansa za BiH?

outsourcing absl
Širite znanje

Digitalna tehnologija omogućava spajanje ljudskih resursa i procesa na različitim geografskim lokacijama kako bismo kreirali nove vrijednosti, znanje i iskustvo. Mogu li firme iz BiH iskoristiti tu razvojnu šansu i postati centar poslovnih servisa zapadnog Balkana?

Dženan Buzadžić

U partnerstvu sa ZPR agencijom pokrenuli smo Novine.ba tokom ljeta a da se nismo fizički niti sastali. Prije pandemije, nekoliko godina unazad usluge koje se pružaju putem računara i znanja su sve traženije i postavljaju izazov tradicionalnom načinu poslovanja. Već su poznate anegdote da kada zovete podršku za neke velike software platforme sa druge strane komunikacijske linije su osobe koje govore engleski sa nekim specifičnim naglaskom. I u BiH postoje firme koji traže uposlenike koji govore engleski jezik, a da im radno vrijeme počinje tek u popodnevnim satima. Naime uposlenici pružaju podršku transportnom sektoru u SAD-u.

Sjedite u Istanbulu, koristite tehnologiju i procese iz SAD-a i kreirate novu vrijednost u Australiji (ali i BiH)

Većina korisnika računara i Interneta koristi koncept outsourcing-a. Prije smo slali pisma lokalnom poštom, dok sada većinom koristimo email gdje paketi sa informacijama obiđu i razne destinacije prije nego završe u vašem inbox-u. Prije smo slušali muziku lokalnih izvođača i izdavača, dok sada putem YouTube-a i sličnih servisa slušamo muziku iz čitavog svijeta. Pristupamo edukaciji univerziteta širom svijeta dok smo prije imali samo par lokalnih opcija za obrazovanje.

Za poslovni svijet razlozi korištenja outsourcing-a su smanjenje troškova, ali i mogućnost da se firme i organizacije fokusiraju na ključne segmente poslovanja dok za specifične ekspertize angažuju firmu koja je usko specijalizirana za traženu oblast.

Outsourcing poslovnih procesa (eng. business process outsourcing (BPO)) je po definiciji ugovaranje s vanjskim dobavljačem za pružanje dijela ili cijelog procesa ili funkcije.

Kao primjer mogu navesti lični angažman za firmu u Australiji (upravljanje nekretninama). Usluga je analiza i preporuke za angažovanje digitalnih kanala u promociji (moja ekspertiza) i prodaji usluga upravljanja nekretninama. Korištenjem Google maps, lokalnih listing firmi, foruma i poslovnih portala upoznao sam se sa lokalnim tržištem nekretnina u Canberra-i a da tamo nikad nisam niti bio. Završio i predao dokument u formi analize i preporuka odgovornim i firmi. Sve online. Naravno, uz eventualni nedostatak poznavanja specifičnosti tržišta i kulture poslovanja gdje su i dalje dominantni agenti i lični kontakti, u industriji gdje potrošači ne obavljaju kupovinu baš često tj. par puta u životnom vijeku. Naručilac dobije analizu i preporuke, a ja novo iskustvo i znanje.

Digitalna tehnologija je omogućila spajanje procesa na jednoj geografskoj lokaciji i ljudskih resursa na drugoj lokaciji i kreiranje nove vrijednosti na trećoj lokaciji.

Proizvodnja i nauka kao poslovni servis na daljinu

Mnogi misle da su poslovne usluge i outsourcing vezani najviše za IT industriju. Međutim tu je i podrška kupcima, usluge iz finansija i računovodstva, razvoj i istraživanje, logistika i mnoge druge. Na primjer, moguće je i kompletan inovativni proizvod kreirati sa radnicima i procesima razmještenim po raznim lokacijama.

Evo jednog primjera sa druge strane Atlanskog okeana. Nakon završenog studija industrijskog dizajna u SAD-u, Edgar Sarmiento se vratio u Kolumbiju. Nastavio je potragu za profesionalnim izazovima po internetu jer nije bio zadovoljan da radi kao grafički ili prostorni dizajner, koje dominiraju u toj profesiji u Kolumbiji. Pošto internet pruža mogućnost rada na daljinu, prijavio se i pobijedio u izazovu Local Motors-a za dizajniranje gradskog sistema javnog prijevoza. Njegov dizajn samovozećeg električnog minibusa je izabran kao najbolji i sada je novi proizvod nazvan Olli. Znači moguća je i proizvodnja na daljinu koja koristi tehnologiju 3D printanja. Odaberete šta želite da proizvedete na Thingiverse, download odabranog modela i printate u najbližem 3D printing habu.

Recimo ako niste u mogućnosti posjetiti Zemaljski muzej BiH možete kreirati mnoštvo izložbenih primjeraka putem modela dostupnih na Global Digital Heritage i imati ih u svojoj kući ma gdje živjeli. Digitalne tehnologije pružaju nove mogućnosti kako poslovnim tako i edukativnim i naučnim organizacijama da koriste vanjske (outsource) procese, korištenjem recimo teleskopa na daljinu.

Prednosti korištenja poslovnih servisa

Malim firmama je od ranije poznat koncept outsourcing-a gdje se odluče za prenošenje knjigovodstvenih obaveza na računovodstvenu firmu, jer je to jeftinije od zadržavanja internog računovođe. Kada se pravilno koristi, outsourcing je učinkovita strategija za smanjenje troškova. Zašto plaćati IT infrastrukturu za hosting web stranice, email servisa i online prodaje kada te poslovne usluge možete dobiti jeftinije od specijaliziranih firmi za nekoliko stotina KM-ova godišnje? Slično je sa finansijskim uslugama, internim procesima upravljanja projektima, upravljanjem dokumentima i prodajom.

Preusmjeravanje podrške poslovanju može poboljšati efikasnost i produktivnost, jer specijalizirane firme te manje zadatke obavljaju bolje od vas, a vi umanjujete rizik greške ili odvraćanja fokusa od ključnih procesa.

Da sumiramo prednosti korištenja poslovnih servisa i outsoursinga za firme naručioce:

  1. Smanjenje troškova – Outsourcing može postići značajnu ekonomiju obima korištenjem standardiziranog procesa
  2. Transformacija – outsourcing može omogućiti strukturne promjene i olakšati razvoj i ostvarivanje dugoročnih ciljeva
  3. Stručnosti i ekspertiza dobavljača – mogu imati koristi od stečenih sposobnosti, najboljih praksi i stručnost dobavljača
  4. Bolja agilnost  i inovativnost – oslobađanje kapaciteta za inovativne procese fokusirane na osnovnu djelatnost i stvaranje novih vrijednosti

Šta tržište u Bosni i Hercegovini može ponuditi industriji poslovnih servisa

Navedene prednosti mnoge firme u EU i šire koriste kako bi razvijali svoje poslovanje. Isto tako mnoge firme u Bosni i Hercegovini su uvidjele svoju šansu kako bi se razvijale i pružale usluge podrške, razvoja software-a, logistike, finansija. Lista će s vremenom rasti jer digitalizacija omogućava slobodno kretanje informacija, znanja, usluga i proizvoda. Postoji već nekoliko desetina firmi iz navedenih sektora koje posluju u BiH. Zapošljavaju uglavnom stručne profesionalce iz spomenutih oblasti kao i sektora podrške korisnicima. Pored relativno povoljnije cijene usluga, bh. firme mogu ponuditi i kvalitetu. Potražnja sa kvalitetnim kadrovima u navedenim oblastima definitivno raste.

Kako u Bosni i Hercegovini omogućiti firmama koji pružaju poslovne servise da se razvijaju?

Globalno tržište i potražnja postoje. Same firme u industriji su se organizovale u asocijaciju ABSL. Ekonomsko i tržišno okruženje je relativno povoljno uz povoljnije poreze na dobit i nižu cijenu rada od razvijenih država EU. Društveno okruženje je povoljno imajući u vidu broj mladih ljudi i njihovu agilnost i prilagođavanje novim poslovnim mogućnostima. Tehnološko okruženje kao dostupnost brze konekcije prema internetu i infrastruktura je dovoljno razvijeno za nesmetano obavljanje i pružanje poslovnih servisa na daljinu. Industrija poslovnih servisa nema značajan utjecaj na čovjekovu okolinu što je dodatni motiv za razvoj. Koristeći PESTLE metodu analize vanjskih faktora utjecaja na poslovne aktivnosti, ostaje još politički i pravni okvir gdje bi ova industrija mogla dobiti dodatni poticaj za razvoj.

Industrija poslovnih servisa u BiH bi mogla od trenutnih 14.300 doći do 18.500 zaposlenih  u 2022. godini.

Benefiti razvoja industrije poslovnih servisa za vlasti u BiH su povećanje zaposlenosti i prihoda od direktnih poreza. A za društvo u cjelini pozitivan uticaj na potrošnju, povećanje zaposlenosti visokoobrazovanih i stjecanje novih vještina i iskustava neophodnih za održivi ekonomski rast. Dodatno bi se utjecalo na usporavanje i eventualno zaustavljanje odlaska obrazovanih i mladih ljudi. Za ove i detaljnije informacije o visinama primanja u sektoru poslovnih servisa, firmama članicama asocijacije i prednostima pokretanja biznisa poslovnih servisa u BiH, pogledajte u Izvještaju za BiH 2020,  Izvještaj možete dobiti na web stranici Asocijacije biznis servis lidera u BiH (ABSL) čije je objavljivanje podržano od Švicarske agencije za razvoj i saradnju i MarketMakers.ba.

Razgovarali smo o razvojnom prilikama i koje oblasti odgovorni i vlast mogu unaprijediti kako bi se ova industrija još više razvijala i zapošljavala. Poslušajte šta Adis Mustabašić, direktor ABSL BiH kaže o tržištu u BiH i okruženju za sektor poslovnih servisa. Koja se konkretna zakonodavna rješenja mogu unaprijediti kako bi ovaj sektor još više razvijao i zapošljavao?

Po ekonomskim predviđanjima očekuje se da će industrija globalnog outsourcinga poslovnih procesa nastaviti rasti čak 11% godišnje. Nadamo se da će odgovorni prepoznati ovu priliku i pozitivno utjecati na faktore koji će omogućiti brži razvoj ove oblasti.

Izvori:


Širite znanje