Moodle, sistem za upravljanje e-učenjen (LMS – Learning Management System)

novine ba moodle edukacija
Širite znanje

Moodle je digitalna platforma za učenje koja omogućava kreiranje online kurseva, ocjenjivanje, evaluaciju i praćenje napretka učenika. Dodatno pruža opcije za komunikaciju sa studentima i kreiranje zajednica za razmjenu znanja i iskustva tokom pohađanja kurseva

Anela Ramić-Šabanić

Moodle (akronim od Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) besplatan je i Open source softver za digitalno učenje. Ovakvi sistemi poznati su pod nazivom virtualno okruženje za edukacije – Virtual Learning Environment (VLE) ili sistem za upravljanje učenjem – Learning Management System (LMS).

Moodle je alat za izradu elektronskih obrazovnih sadržaja i održavanje nastave na daljinu. To je modularan system, što znači da se sastoji od manjih cjelina koje korisnici po potrebi mogu dodavati i mijenjati. Alat omogućava izradu novih sadržaja uz pomoć različitih resursa ili integriranje gotovih, unaprijed pripremljenih elektronskih sadržaja. Alat omogućava i planiranje nastave, upravljanje korisnicima, provjeru znanja i ocjenjivanje, praćenje aktivnosti ,te komunikaciju.

Moodle je razvio Australac Martin Dougiamas devedesetih godina prošloga stoljeća, potaknut željom za boljim rješenjima od onih koje je pronalazio u postojećim e-learning alatima. Od početaka do danas Moodle se značajno mijenjao, a proces njegovog kontinuiranog razvoja i dalje traje, nošen snagom ogromne zajednice korisnika.

Šta Moodle omogučava obrazovnim institucijama?

Moodle sistem je napisan u popularnom open source programskom jeziku za izradu web stranica i aplikacija – PHP. Podržava više baza podataka i može se integrisati na bilo koju popularnu platformu i povezati sa različitim brojem sistema kao što su adresari, sistemi za slanje pošte itd. Glavni, odnosno centralni dio sistema, prikazuje ključni sadržaj, a bočni redovi sadrže dodatne i pomoćne module za upravljanje sistemom.

Osim standardne funkcionalnosti sistema za upravljanje učenjem na daljinu (LMS), Moodle uključuje dodatnu funkcionalnost za izradu jednostavnih sadržaja za e-učenje (programa, kurseva, lekcija, elemenata sadržaja). Sistem uključuje i modul za testiranje koji omogućava brzo i jednostavno kreiranje pitanja, odgovora i definiranje testova, njihovu isporuku i evaluaciju, te naknadno izvještavanje i analizu.

Funkcionalnost sistema za e-učenje koja se implementira uključuje minimalno sljedeće funkcije:

 • Isporuku e-kurseva;
 • Praćenje korištenja kurseva, napretka i uspjeha polaznika;
 • Kreiranje ugrađenih pojedinačnih i grupnih izvještaja o korištenju kursa, napretku i uspjehu polaznika;
 • Administraciju korisnika i korisničkih grupa;
 • Administraciju sadržaja;
 • Uvođenje sadržaja za e-učenje kreiranog vanjskim aplikacijama;
 • Kreiranje jednostavnih sadržaja za e-učenje;
 • Dodjelu prava pristupa sadržajima za e-učenje korisnicima na sistemu;
 • Kreiranje edukacijskih planova i virtualnih razreda;
 • Online testiranje;
 • Komunikaciju između polaznika unutar grupe, kao i komunikaciju polaznika s mentorom.

LMS se može integrirati sa širokim spektrom softvera kao što su alati za komunikaciju, saradnju, upravljanje dokumentima i druge aplikacije za produktivnost. Podržava Windows i Android. Budući da je otvoren, sistem se može koristiti besplatno. Ali planovi su dostupni ako nemate tehničkih resursa, počevši od 80 dolara godišnje.

Sistem Moodle sadrži čitav niz funkcionalnosti vezanih za bezbjednost. Omogućava pristup preko bezbjednog SSL protokola. Pristup sistemu zaštićen je korisničkim imenom i lozinkom, a korisnički podaci nalaze se u zaštićenoj bazi podataka. Postoje i razne varijante pa tako npr. korisnički podaci mogu biti sačuvani u vanjskom sistemu kao što je Active Directory ili neki drugi LDAP korisnički sistem.

Obzirom na veliku popularnost sistema, redovno se izdaju bezbjednosne “zakrpe” kako bi se pravovremeno zaštitio od neželjenog pristupa.

Hardverski zahtjevi zavise o specifičnim parametrima pojedinog projekta. Instalacija Moodle servera za optimalnu upotrebu (do 100 istovremenih korisnika) zahtijeva 1 server minimalne tehničke specifikacije:

 • Minimum processor: 2.0 GHz
 • Minimum RAM: 4 GB

Za više istovremenih korisnika, okvirno pravilo je 1GB RAM za 50 dodatnih istovremenih korisnika. Za ulogu servera preporučuje se računar serverske arhitekture s brzim diskovima (npr. SAS ili SSD). Sistem može biti instaliran i na virtualni server s dodijeljenim resursima sličnim gore navedenoj hardverskoj specifikaciji.

Kako se upravlja korisnicima i online seminarima?

Korisničke naloge moguće je, zavisno o podešavanju sistema, kreirati na više načina:

 • Samostalna registracija korisnika,
 • Kreiranje korisničkog naloga kroz okruženje web aplikacije,
 • Import iz Excel tabela,
 • Spajanjem na korisnički direktorijum kao što je LDAP sistem (npr. Active Directory) Itd…

Najčešće se u praksi koristi uvoz korisničkih podataka iz Excel tabela i spajanje s LDAP sistemom koji već sadrži korisničke podatke za pristup.

Svakom se korisniku dodjeljuje određena uloga na nivou čitavog sistema ili nekog njegovog dijela, npr. na nivou jednog seminara ili grupe seminara. Za svaku ulogu se može odrediti koje privilegije imaju korisnici kojima se ta uloga dodijeli.

Seminarima se upravlja putem web korisničkog okruženja. Moguće je kreirati jednostavnije sadržaje i složene provjere znanja bez korišćenja dodatnih aplikacija i alata, međutim, takvi sadržaji nisu u skladu sa standardima digitalnog učenja kao što su SCORM, AICC, Tin Can i drugi. Za izradu sadržaja prema standardima digitalnog učenja potrebni su dodatni alati koji nisu dio Moodle sistema. Moodle podržava seminare izrađene prema SCORM 1.2 standardu.To omogućava da se sadržaji bilo kojeg proizvođača postave i koriste na sistemu uz uslov da su kreirani prema navedenom standardu.

Kako pratimo napredak u online obrazovanju?

Samo izvještavanje je podijeljeno u više modula od kojih su dva najvažnija.

 1. Prvi modul sadrži podatke o pristupu pojedinim elementima sistema. Na tom se mjestu može vidjeti u kojem je trenu koji korisnik pristupio kojim resursima sistema, seminarima i slično. Također, može se vidjeti kada se neki korisnik prijavio na sistem te koju funkcionalnost je koristio.
 2. Drugi modul prikazuje podatke o rezultatima edukacijskih aktivnosti pa možemo vidjeti koliko je korisnik bodova prikupio na određenom seminaru. Bodovanje se može konfigurisati na različite načine pa tako npr. bodovi u nekoj aktivnosti mogu predstavljati broj pregledanih lekcija, a u drugoj broj bodova postignut na provjeri znanja.

Ukupna ocjena tj. ukupni broj bodova na seminaru računa se na osnovu bodova svake pojedine aktivnosti, s tim da formulu za izračun možemo prilagoditi po potrebi. Npr. u jednom seminaru ukupni broj bodova može predstavljati prosjek bodova na svim aktivnostima, u drugom seminaru ukupni broj bodova može biti jednak bodovima na provjeri znanja itd… Bodovi mogu biti prikazani u različitim formatima, npr. kao cjelobrojna apsolutna vrijednost, postotak na dvije decimale i slično. Izvještaji se mogu eksportovati u različite formate kao što su Excel tabela, tekstualni fajl i slično. Rezultati edukacijskih aktivnosti mogu se i importovati u sistem iz Excel tabele što je korisno npr. kod učioničkih aktivnosti i slično.

Struktura seminara može se podesiti na osnovu nekoliko različitih konceptualnih templejta. Tako svaki seminar može biti organizovan na različit način: po tematskim cjelinama, sedmicama održavanja online nastave, po kolaboracijskim principima itd… Moodle u svojoj standardnoj verziji nudi čitav niz edukacijskih aktivnosti koje se mogu koristiti unutar seminara. Osim lekcija koje mogu biti u različitim formatima, tu su i forum, chat, anketa, aktivnost za upload i ocjenjivanje seminarskih radova, wiki itd…

Zašto je Moodle najpopularnija platforma za učenje?

Jednostavan za upotrebu – Upravljanje sučeljem se lako nauči pomoću alata za drag and drop. Osim toga, sistemu možete pristupiti na bilo kojem računaru i mobilnom uređaju putem web preglednika. Platforma podržava Windows i Android,

Redovna ažuriranja – Moodle se uvijek ažurira radi poboljšanja korisničkog iskustva i kao zaštita od bugova i hakova. Njegova ogromna korisnička baza i zajednica dijele najbolje prakse i savjete, čineći LMS vrlo agilnim sistemom s nizom dodataka.,

Globalno učenje – Platforma podržava više od stotinu jezika, što je čini idealnim LMS-om za globalne programe učenja. Možete ga koristiti i kao platformu za obuku ako imate globalno raspodijeljenu radnu snagu. Štaviše, njegova zajednica redovno dolazi s prijevodima na jezik, pa očekujte da će Moodle pokriti više zemalja.

Prilagođeno učenje – Osim prilagodbe dizajna i izgleda, Moodle se može konfigurirati da podržava čisto internetsko učenje ili pristup kombiniranog učenja. To znači da se procesi i korisničke uloge mogu prilagoditi bilo kojoj metodologiji.

Siguran sistem – Sigurnosne značajke neprestano se ažuriraju kako bi se zaštitile od kršenja podataka. Također imate mogućnost instaliranja Moodle-a na privatni poslužitelj radi dodatne zaštite.

Izvori:


Širite znanje