Velike firme i javno zdravlje: zajedničkim radom do prosperitetnih zajednica

Pandemija je iskristalisala neraskidivu vezu između javnog zdravlja i ekonomske dobrobiti - i učinila nas bolno svjesnima da je naša javnozdravstvena infrastruktura na opasnoj prekretnici. Desetljeća nedovoljnih ulaganja i neodgovarajuća podrška javnom zdravlju u svim sektorima ostavili su veliki broj država u borbi protiv COVID-19. Bez zdravih i sigurnih mjesta za život, rad i igru ​​jednostavno ne može postojati put do ekonomskog ili društvenog prosperiteta. Privatni sektor je u jedinstvenoj prilici pomoći državama da se oporavi od pandemije i pripreme za buduće krize zagovarajući politike, prakse i institucije koje unapređuju zdravlje i sigurnost. Na taj način sada se može umanjiti rizik i osigurati bolja i stabilnija budućnost za kompanije i njihove dioničare. Simbioza zajednica i firmi Zdravlje zajednice i poslovni uspjeh usko su povezani. Kompanije ovise o zajednicama kako bi osigurale zdrave zaposlenike, potrošače i poslovne partnere, dok zajednice ovise o kompanijama koje nude posao, stabilnost i mogućnosti za stvaranje bogatstva. Prepoznajući međuovisnost između dva sektora, nedavno izdati izvještaj „Dobro zdravlje je dobro poslovanje“ koje je izradio Dvostranački centar za politiku i zaklada de Beaumont potiče saradnju između ova dva sektora, predstavljajući sistem prijedlog takve saradnje i detaljno opisujući potencijalne koristi za svaki sektor. Kompanije su u prilici sarađivati ​​s čelnicima javnog zdravstva u svojoj lokalnoj zajednici kako bi pomogle u provođenju politika i napora koji mogu stvoriti zdravije zajednice - ključ za otpornu radnu snagu i snažnu ekonomiju. To će zahtijevati razumijevanje mogućnosti i djelotvornu saradnju. Usklađivanje između kompanija i lokalnih javnozdravstvenih organizacija ključno je za iskorjenjivanje COVID-19 i pripremu za bolje pripreme za suočavanje s budućim krizama. Ulaganja u javno zdravstvo često se vidi kao pokazatelj gdje trenutne i buduće tehnološke potrebe mogu biti prisutne u zdravstvu. Te potrebe mogu biti potaknute faktorima koji uključuju potrebe/očekivanja pacijenata, društvene promjene, tehnološki napredak i druge. Kako počinjemo izlaziti iz krize nastale pandemijom COVID-19, ne čudi da vidimo više ulaganja u područja poput bihejvioralnog zdravlja u ponašanju, daljinskog nadzora pacijenata (RPM), telezdravstva, kibernetičke sigurnosti, virtualne kondicije i drugih. Prema Rock Health’s Market Insight Report, ulaganja u digitalne zdravstvene kompanije u SADu su dostigle rekordnih više od 14 milijardi US dolara, koliko je uloženo u više od 440 ugovora. Ovaj priliv kapitala kao i sve glasniji potrošači, učinili su da je zdravstveni sistemi više nego ikada ranije budu prijemčivi za inovacije i nove ideje. Trendovi - Telehealth 2.0 Zbog uticaja COVID-19, 30% svih posjeta doktorima tokom pandemije bilo je putem telemedicine. Ulaganja u ovaj vid zdravstva su vođena njihovom velikom iskorištenosti, promjenama u politici nadoknade troškova, kako od strane državnih i tako i privatnih osiguranika, te mogućnosti daljinskog praćenja pacijenata. Telezdravstvo može potaknuti učinkovitost i smanjiti troškove, a istovremeno omogućiti prošireni pristup njezi i smanjenu potrebu pacijenata za boravkom u zdravstvenim ustanovama. Preventivno upravljanje zdravljem stanovništva pomoću telemedicine također pomaže u smanjenju ponovnog prijema u hitnu pomoć - češćim angažiranjem pacijenata uz smanjenje troškova. Usprkos rastućoj potražnji za povećanjem broja ovih rješenja, indikatori ukazuju da određeni planovi njege nemaju toliko koristi od telezdravstva kao drugi. Sljedeći izazov je pronaći istinski mješovitu njegu, uključujući besprijekornu trijažu i upućivanje na daljinsku i njegu uživo, kako bi se poboljšao cjelokupni put njege. Konzumerizacija digitalnog zdravlja Potrošači će i dalje zahtijevati tri ključne stvari u zdravstvu - pristup, cijenu i rezultate. Kao dio pristupa, potrošači očekuju iskustvo pacijenata u zdravstvenoj zaštiti koje je ravnopravno s tehnološkom, maloprodajnom i finansijskom industrijom. Pacijenti očekuju besprijekorno digitalno iskustvo kada zakazuju preglede, naručuju lijekove i dodatno komuniciraju s medicinskim osobljem. A da bi imali ovakvo iskustvo, potrebni su podaci koji su besprijekorno integrirani između elektroničke medicinske dokumentacije i tehnoloških platformi kako bi se podržao put pacijenata. U isto vrijeme, ostaje pitanje - kako kombinirati lekcije o iskustvu kupaca od tehnoloških lidera s djelotvornom zdravstvenom njegom? Jednakost u pristupu zdravstvenom sistemu i inovacije okrenute zajednici Pandemija i odgovor na nju otkrili su greške u zdravstvenoj industriji kada je u pitanju populacija sa nedovoljnim pristupom uslugama. Kako se društvena svijest mijenja, tako i digitalne zdravstvene kompanije se počinju baviti ranije neispunjenim potrebama ove kategorije stanovništva. Primjeri jedinstvenih kompanija u društvenim odrednicama zdravstvenog prostora uključuju društveno određene (mapiranje društvenih odrednica zdravstvenih potreba, troškova i iskorištenosti na granuliranoj razini), eMocha (inhalator i praćenje lijekova za pedijatrijske pacijente s astmom u Baltimoru) i LiveChair (korištenje sistema brijačnice, kako bi se pripadnici Anglo-afričke manjine zainteresirali za svoju zdravstvenu njegu, naročito u vezi hroničnih stanja poput hipertenzije i dijabetesa). Postalo je sve jasnije da budući ekonomski prosperitet mnogih država ovisi o obnovi djelotvorne javnozdravstvene infrastrukture, s posebnim naglaskom na pripravnost i prevenciju, koja može bolje prebroditi buduće zdravstvene i gospodarske krize. COVID-19 snažna je lekcija o posljedicama uskraćivanja potrebnih sredstava zdravstvenim ustanovama, namjenjenih za podršku zdravlja i dobrobiti stanovništva. Države su naučile da robusna i učinkovita javnozdravstvena infrastruktura više nije nešto što je možda dobro, već nešto što se mora imati, kao komponenta zdrave i održive ekonomije. A ovo je pravi trenutak da čelnici u poslovnom i javnom zdravstvu iskoriste priliku da se okupe u podršci jačoj javnozdravstvenoj infrastrukturi. Izvori: https://debeaumont.org/businesspublichealth/ https://debeaumont.org/wp-content/uploads/2021/02/Seven-Ways-Businesses-Can-Align-with-Public-Health.pdf https://www.himss.org/resources/healthcare-investing-trends-report
Širite znanje

Lejla Beglerović

Pandemija je iskristalisala neraskidivu vezu između javnog zdravlja i ekonomske dobrobiti – i učinila nas bolno svjesnima da je naša javnozdravstvena infrastruktura na opasnoj prekretnici. Desetljeća nedovoljnih ulaganja i neodgovarajuća podrška javnom zdravlju u svim sektorima ostavili su veliki broj država bez odgovarajućeg odgovora u borbi protiv COVID-19. Bez zdravih i sigurnih mjesta za život, rad i igru ​​jednostavno ne može postojati put do ekonomskog ili društvenog prosperiteta.

Privatni sektor je u jedinstvenoj prilici pomoći državama da se oporavi od pandemije i pripreme za buduće krize zagovarajući politike, prakse i institucije koje unapređuju zdravlje i sigurnost. Na taj način sada se može umanjiti rizik i osigurati bolja i stabilnija budućnost za kompanije i njihove dioničare.

Simbioza zajednica i firmi

Zdravlje zajednice i poslovni uspjeh usko su povezani. Kompanije ovise o zajednicama kako bi osigurale zdrave zaposlenike, potrošače i poslovne partnere, dok zajednice ovise o kompanijama koje nude posao, stabilnost i mogućnosti za stvaranje bogatstva. Prepoznajući međuovisnost između dva sektora, nedavno izdati izvještaj „Dobro zdravlje je dobro poslovanje“ koje je izradio Dvostranački centar za politiku i zaklada de Beaumont potiče saradnju između ova dva sektora, predstavljajući sistem prijedlog takve saradnje i detaljno opisujući potencijalne koristi za svaki sektor.

Kompanije su u prilici sarađivati ​​s čelnicima javnog zdravstva u svojoj lokalnoj zajednici kako bi pomogle u provođenju politika i napora koji mogu stvoriti zdravije zajednice – ključ za otpornu radnu snagu i snažnu ekonomiju. To će zahtijevati razumijevanje mogućnosti i djelotvornu saradnju. Usklađivanje između kompanija i lokalnih javnozdravstvenih organizacija ključno je za iskorjenjivanje COVID-19 i pripremu za bolje pripreme za suočavanje s budućim krizama.

Ulaganja u javno zdravstvo često se vidi kao pokazatelj gdje trenutne i buduće tehnološke potrebe mogu biti prisutne u zdravstvu. Te potrebe mogu biti potaknute faktorima koji uključuju potrebe/očekivanja pacijenata, društvene promjene, tehnološki napredak i druge. Kako počinjemo izlaziti iz krize nastale pandemijom COVID-19, ne čudi da vidimo više ulaganja u područja poput bihejvioralnog zdravlja u ponašanju, daljinskog nadzora pacijenata (RPM), telezdravstva, kibernetičke sigurnosti, virtualne kondicije i drugih.

Prema Rock Health’s Market Insight Report, ulaganja u digitalne zdravstvene kompanije u SADu su dostigle rekordnih više od 14 milijardi US dolara, koliko je uloženo u više od 440 ugovora. Ovaj priliv kapitala kao i sve glasniji potrošači, učinili su da je zdravstveni sistemi više nego ikada ranije budu prijemčivi za inovacije i nove ideje.

Trendovi – Telehealth 2.0

Zbog uticaja COVID-19, 30% svih posjeta doktorima tokom pandemije bilo je putem telemedicine. Ulaganja u ovaj vid zdravstva su vođena njihovom velikom iskorištenosti, promjenama u politici nadoknade troškova, kako od strane državnih i tako i privatnih osiguranika, te mogućnosti daljinskog praćenja pacijenata. Telezdravstvo može potaknuti učinkovitost i smanjiti troškove, a istovremeno omogućiti prošireni pristup njezi i smanjenu potrebu pacijenata za boravkom u zdravstvenim ustanovama. Preventivno upravljanje zdravljem stanovništva pomoću telemedicine također pomaže u smanjenju ponovnog prijema u hitnu pomoć – češćim angažiranjem pacijenata uz smanjenje troškova. Usprkos rastućoj potražnji za povećanjem broja ovih rješenja, indikatori ukazuju da određeni planovi njege nemaju toliko koristi od telezdravstva kao drugi. Sljedeći izazov je pronaći istinski mješovitu njegu, uključujući besprijekornu trijažu i upućivanje na daljinsku i njegu uživo, kako bi se poboljšao cjelokupni put njege.

Konzumerizacija digitalnog zdravlja

Potrošači će i dalje zahtijevati tri ključne stvari u zdravstvu – pristup, cijenu i rezultate. Kao dio pristupa, potrošači očekuju iskustvo pacijenata u zdravstvenoj zaštiti koje je ravnopravno s tehnološkom, maloprodajnom i finansijskom industrijom. Pacijenti očekuju besprijekorno digitalno iskustvo kada zakazuju preglede, naručuju lijekove i dodatno komuniciraju s medicinskim osobljem. A da bi imali ovakvo iskustvo, potrebni su podaci koji su besprijekorno integrirani između elektroničke medicinske dokumentacije i tehnoloških platformi kako bi se podržao put pacijenata. U isto vrijeme, ostaje pitanje – kako kombinirati lekcije o iskustvu kupaca od tehnoloških lidera s djelotvornom zdravstvenom njegom?

Jednakost u pristupu zdravstvenom sistemu i inovacije okrenute zajednici

Pandemija i odgovor na nju otkrili su greške u zdravstvenoj industriji kada je u pitanju populacija sa nedovoljnim pristupom uslugama. Kako se društvena svijest mijenja, tako i digitalne zdravstvene kompanije se počinju baviti ranije neispunjenim potrebama ove kategorije stanovništva. Primjeri jedinstvenih kompanija u društvenim odrednicama zdravstvenog prostora uključuju društveno određene (mapiranje društvenih odrednica zdravstvenih potreba, troškova i iskorištenosti na granuliranoj razini), eMocha (inhalator i praćenje lijekova za pedijatrijske pacijente s astmom u Baltimoru) i LiveChair (korištenje sistema brijačnice, kako bi se pripadnici Anglo-afričke manjine zainteresirali za svoju zdravstvenu njegu, naročito u vezi hroničnih stanja poput hipertenzije i dijabetesa).

Postalo je sve jasnije da budući ekonomski prosperitet mnogih država ovisi o obnovi djelotvorne javnozdravstvene infrastrukture, s posebnim naglaskom na pripravnost i prevenciju, koja može bolje prebroditi buduće zdravstvene i gospodarske krize. COVID-19 snažna je lekcija o posljedicama uskraćivanja potrebnih sredstava zdravstvenim ustanovama, namjenjenih za podršku zdravlja i dobrobiti stanovništva. Države su naučile da robusna i učinkovita javnozdravstvena infrastruktura više nije nešto što je možda dobro, već nešto što se mora imati, kao komponenta zdrave i održive ekonomije. A ovo je pravi trenutak da čelnici u poslovnom i javnom zdravstvu iskoriste priliku da se okupe u podršci jačoj javnozdravstvenoj infrastrukturi.

Izvori:


Širite znanje