Neformalno obrazovanje nadoknađuje uskraćeno

Širite znanje

Obrazovanje jeste jedan od ključnih elemenata svakog društva i pojedinca. Ali pored klasičnog formalnog obrazovanja koje imamo kroz školovanje – sve više pažnje se posvećuje neformalnom obrazovanju. 

To su aktivnosti koje odvijaju van nastavnih prostorija, pretežno u opuštenijem i kreativnijem okruženju. Neformalno obrazovanje u cjelosti (radionice, seminari, volontiranja i sl.) je dio šire slike koju individua može steći. Sloboda, kreativnost, praktične vještine i tolerancija samo su neke od vještina koju neko može steći i podijeliti sa drugima kroz neformalno obrazovanje.

Jedna od glavnih prednosti ovakvog tipa obrazovanja leži u opuštenom okruženju i sigurnom prostoru koje pruža. Polaznici ili učesnici “uče kroz igru” bez obzira na starosnu dob – time se kreira prostor slobode u kome svako ima pravo na izražavanje sopstvenog mišljenja, postavljanje pitanja ili razmjenu ideja. 

Neformalno obrazovanje na taj način podstiče kreativnost i razvoj kritičkog razmišljanja koje ne možemo dobiti u sferi formalnog obrazovanja. Pored toga, neformalno obrazovanje pruža mogućnost razvijanja i sticanja novih vještina, koje ne možemo razviti u školskim ili fakultetskim klupama. Npr. razvijanje pravilne komunikacije, liderstva, timskog rada ili rješavanje problema. Sticanje tih vještina u kartama karakteristika mogu doprinijeti profesionalnom i ličnom životu, kao i snalaženju u realnom svijetu. 

Mnogi vjeruju da neformalno obrazovanje može uzeti previše vremena, na uštrb formalnog obrazovanja. Ukoliko neko svoj angažman i fokus preusmjeri na neformalno obrazovanje, ne mora nužno značiti da će dovesti do zanemarivanja obaveza formalnog obrazovanja. Ključ je ravnoteža. Umjesto da nadoknađuje izgubljeno vrijeme, neformalno obrazovanje treba se koristiti kao dopuna formalnog.

Šta je recept za uspjeh? 

Mladi, ali i odrasli, trebaju imati uvid u važnost formalnog obrazovanja kao temelja – ali i neformalnih aktivnosti koje obogaćuju iskustvo i znanje. Neformalno obrazovanje donosi svježinu i dinamiku u obrazovnom procesu. Pored toga otvara vrata ka novim saznanjima, praktičnim vještinama i ličnom razvoju. 

Neformalno obrazovanje treba biti potpora formalnom obrazovanju, a ne zamjena. Pronalazak balansa i harmonije između ova dva pristupa obrazovanju osiguraće vrhunsko iskustvo i priliku za rast u mnogim sferama – ravnoteža je ipak tajna uspjeha. 


Širite znanje