Zelena revolucija – proizvodnja obnovljive energije 

Širite znanje

U posljednjih par decenija sve više pažnje se posvećuje klimatskim promjenama. Taj svjetski problem sa sobom vuče i pitanja održivog razvoja i obnovljive energije. U želji za rješenjem svjetskog problema koji pogađa svakoga od nas, došlo je do uspona zelene revolucije i povećanja proizvodnje obnovljivih energija. 

Bosna i Hercegovina, kao zemlja sa bogatim prirodnim resursima ima veliki potencijal za transformaciju energetskih sektora, kao i postizanje ciljeva održivosti. Ali nažalost, BiH nema strategiju razvoja OIE (Obnovljivi izvori energije), zakone za energetsku efikasnost niti strategiju za zaštitu okoliša. 

Oblici energije za koje mi znamo tj. koristimo, u većoj ili manjoj mjeri, imaju značajan uticaj na okolinu i ostavljaju posljedice. Nepostojanje regulativa, finansijska ograničenja, neodgovornost u implementaciji i nedostatak koordinacije, nad ključnim pitanjima, kao što je proizvodnja OIE, dodatno doprinosi zagađenju u BiH.  

Međutim, OIE se ističu po prednostima u odnosu na fosilne izvore, s obzirom na njihov znatno manji negativan uticaj na okolinu (osim kada su u pitanju velike hidroelektrane). Po svim izgledima i informacijama koje imamo, ne možemo očekivati smanjenje potrošnje energije u budućnosti. A najveći izazov leži u tome što izvori energije koji pokreću naš svijet nisu obnovljivi, a zalihe su sve manje. 

S tim u vezi, prednost obnovljivih izvora postala je još očitija. OIE kao što su solarna energija, vjetar, hidroenergija, i druge – pružaju mogućnosti da zadovoljimo rastuću potražnju za energijom bez izazivanja dugoročne štete na okoliš. Proizvodnja energije iz OIE se ne oslanja na fosilna goriva koja emituju stakleničke plinove utičući direktno na klimatske promjene. 

Umjesto toga, OIE se koristi prirodnim resursima koji se stalno obnavljaju i ne stvaraju dodatnu štetu našem planetu. Uz istraživanje novih tehnologija i inovacija, postavku regulativa i strategija, OIE u BiH imaju veliki potencijal da postanu ključni doprinos u našem energetskom pejzažu. Time bi se otvorila mogućnost za stvaranje čistijeg i održivijeg svijeta za nas, ali i za buduće generacije. 


Širite znanje