Web 3.0 Marketing: šta donosi treća generacija interneta?

Širite znanje

Kako bi ostale konkurentne, kompanije se moraju prilagođavati stalnim promjenama u digitalnom marketingu. Marketari se svakodnevno suočavaju s novim izazovima u cilju privlačenja potrošača u novoj eri marketinga koja donosi brojne mogućnosti.
Informacijska sigurnost kao velika dilema današnjice stvorila je potrebu za razvojem novog, modernijeg i sigurnijeg načina surfanja internetom. Zato Web 3.0 više neće biti teorija, nego realnost! No, kako je došlo do Web 3.0 i koje promjene donosi marketarima i korisnicima?

Razvoj Web 3.0


Vratimo se u 1994. kada je započeo prvi talas Interneta poznatiji kao Web 1.0, koji je trajao sve do 2000. godine. To je prva faza razvoja WWW-a (World Wide Web) koju su karakterisale statične web stranice.
Druga faza Interneta bio je Web 2.0, a odnosio se na web stranice koje integriraju sadržaj kojeg generiraju korisnici i fokusiraju se na UX. Web 2.0 revolucija donijela je promjenu u načinu na koji komuniciramo i konzumiramo informacije na mreži. Društvene mreže kao što su Facebook, Twitter i YouTube postale su sve zastupljenije, dok su mobilne aplikacije poput Instagrama olakšale pristup podacima u pokretu. Web 2.0 se fokusira na kapacitete računara-servera povezanih na internet.

Web 3.0 kao treća generacija interneta, sljedeća je evolucija World Wide Web-a. Popularan pod nazivom semantic web, temelji se na mašinskom učenju kako bi pružao bogatije iskustvo korisnika na internetu.

Naime, web 3.0 će se koristiti decentraliziranim aplikacijama koje će upotrebljavati blockchain tehnologiju. Također, mašinsko učenje i umjetna inteligencija će imati veliki utjecaj na razvoj inteligentnih i prilagodljivih aplikacija u budućnosti.

Za marketare to znači da će Web 3.0 internet okruženje poboljšati korisničko iskustvo pružajući bogate i interaktivne mogućnosti oglašavanja. Ovo je blagodat za marketinške stručnjake jer sada mogu isporučiti ciljanije oglase potrošačima. To znači da će marketari pored demografskih, geolokacijskih i djelimično bihevioralnih podataka, dobiti dodatne alate putem kojih će još brže dolaziti do target publike. Također, uz Web 3.0, marketing stručnjaci će moći da pruže efikasniju strategiju i reklamiraju svoje proizvode.

U finalu, Marketing 3.0 (ili marketing vođen vrijednostima) je faza u kojoj kompanije prelaze s orijentacije na potrošača ka orijentaciji na osobe i njihove navike.

Obilježja web 3.0 marketinga

Činjenica da nekolicina utjecajnih kompanija poput Meta, Youtube i Twitter-a kontrolira internet, potaknula je razvijanje treće generacije interneta. Kako bi se smanjio njihov utjecaj na korisnike, potpuna kontrola korisnika nad dijeljenjem ličnih informacija je primaran cilj. To znači da će treća generacija WWW-a omogućiti korisnicima da ne ovise o posrednicima, te će surfati internetom bez da se njihov identitet prati.

Temelj web 3.0 je vraćanje kontrole u ruke korisnika.

Tokeni

Jedno od obilježja web 3.0 marketinga su tokeni koji pružaju zaštitu osjetljivih informacija jer su bazirani na sigurnosnoj tehnologiji koja koristi proces kriptovanja. To znači da će ova generacija interneta imati u fokusu veću kibernetičku sigurnost.

Društvene mreže

Decentralizirani društveni mediji zasnovani na blokčeinu mijenjaju tradicionalne društvene medije. Decentralizovane platforme poboljšavaju transparentnost, vlasništvo nad sadržajem i kontrolu od korisnika. Web 3.0 Marketing prebacuje brendove na decentralizirane mreže radi autentičnijeg angažmana publike.

AI/ML

Web 3.0 marketing koristi AI i mašinsko učenje za personalizaciju izvan tradicionalnih načina. Web 3.0 Marketing koristi ogromne baze podataka za personalizaciju korisničkog iskustva. Ovo povećava angažman korisnika i odnose između brenda i potrošača. Web 3.0 će se koristiti umjetnom inteligencijom kako bi brže pružao relevantne podatke korisnicima. Umjetna inteligencija će sama pretraživati web i ponuditi korisnicima sadržaje koje oni traže.

VR

Virtualna realnost (VR) postaje glavna marketinška metoda Web 3.0. Uz pomoć navedenog, marketari su uveliko počeli sa kreiranjem i pružanjem vrhunskih marketinških iskustva kako bi komunicirali sa svojom publikom. Danas to imamo priliku vidjeti u svim showroom objektima ozbiljnih brendova, na sajmovima, konferencijama itd, sa jednostavnim ciljem što bolje približiti proizvod kupcima/korisnicima.

Trendovi i tehnike Web 3.0 su od suštinskog značaja za uspjeh kompanija u digitalnom marketinškom prostoru koji se konstantno razvija. Web 3.0 marketing zahtijeva od marketinških stručnjaka da se prilagode i kontinuirano rade na inovacijama kada je oglašavanje u pitanju.

Uključivanje gore navedenih metoda u marketing kampanje stavlja kompanije na čelo Web 3.0 i sasvim sigurno jača interakciju sa korisnicima u 2024. godini, što je primarni cilj oglašavanja koje će dovesti do rezultata. Da bi ostali ispred na ovom promjenjivom digitalnom tržištu, marketari moraju biti prilagodljivi i otvoreni za nove ideje sa Web 3.0.

Više informacija o Web 3.0 marketingu potražite na linkovima:

https://popupsmart.com/blog/web-3-0-marketing


Širite znanje