Šta su i kako funkcionišu virtuelne kriptovalute? Kako nam blockchain tehnologija može pomoći?

blockchain tehnologija

Blockchain tehnologija i virtuelne kriptovalute – presjek u 2020.godini. Dobija li novac koji poznajemo alternativu? Dobija li način distribucije vrijednosnih informacija alternativu? Mr Samir Nuhbegović | Izvor: Banke i Biznis I pored problema sa pandemijom korona virusa COVID-19, razvoj događaja potvrđuje značaj Blockchain tehnologije i virtuelnih kriptovaluta. Softverska platforma za virtuelne kriptovalute je Blockchain tehnologija, koje osim za ovu…

Pročitajte