Upotreba IoT i digitalnih tehnologija u rudarskoj industriji

rudarstvo iot digitalizacija

Jedan od ključnih zadataka kompanija koje se bave rudnim nalazištima i iskopinama, bit će implementacija internet tehnologija u svom poslovanju. Rudnici koji upotrebljavaju digitalne tehnologije, uključujući integriranu automatizaciju, kognitivnu mrežu i analitiku u stvarnom vremenu, učinkovitiji su i sigurniji. Primjena IoT i digitalizacija su ključni pokretači razvoja u rudarstvu. Posebno u segmentu optimizacije procesa i maksimiziranja vrijednosti postojećih aplikacija….

Pročitajte