Header Ad
Revicon Sarajevo

Alternative bi mogle desetostruko smanjiti smrtnost izazvanu pušenjem

INOVATIVNO RJEŠENJE – Ako bi osobe koje trenutno puše potpuno prešle na bezdimne proizvode deset puta bi se mogla smanjiti smrtnost povezana sa pušenjem, čak iako se pretpostavi da su ti proizvodi samo za 80 posto manje štetni od cigareta – rekao je CEO kompanije Philip Morris International, Jacek Olczak u govoru održanom u UnHerd klubu u Londonu. Ovaj…

Pročitajte