Koji oblici korupcije su prisutni na našim prostorima i koju cijenu plaćamo kao društvo?

Šta je to korupcija? Koji oblici su prisutni na našim prostorima i koju cijenu plačamo kao društvo?

Definisanje korupcije je izazov jer poprima mnoge oblike a sami počinioci su vješti u razvijanju novih načina da budu korumpirani i pokriju svoje tragove. Možemo uzeti definiciju koju je odredio Transparency International: zloupotreba povjerene moći u privatnu korist. Koruptivne radnje imaju slijedeće karakteristike: Javlja se i u javnom i u privatnom sektoru. To uključuje medije i aktere civilnog društva….

Pročitajte