Header Ad
Revicon Sarajevo

Kako javni podaci i digitalizacija mogu potaći ekonomski razvoj i inovacije u BiH?

Open Data BiH

Prioritet u BiH: odrediti standard otvorenih podataka i definisati procese koji rezultiraju objavom javnih podataka u formatu koji omogućava jednostavnu analizu i ponovnu upotrebu. Koordinirano pristupiti procesima digitalizacije i otvorenih podataka kako bi se na efikasan način pokrenuli procesi digitalne transformacije i transparentnosti.  Dzenan Buzadžić Možda najpoznatiji primjer otvaranja vladinih podataka i kompletnih servisa prema javnosti je GPS. Otvaranje…

Pročitajte

Kako transparentnija uprava i javne institucije mogu potaknuti kvalitetnije usluge i nove poslovne prilike u BiH?

Otvoreni vladini podaci bi trebali biti u formatu spremnom za obradu i ponovnu upotrebu. Institucije i odgovorni za objavu podataka bi trebali imati u vidu krajnje korisnike kao i činjenicu da kao javne ustanove budu transparentne, efikasne i potiču ekonomski razvoj Dženan Buzadžić Dostupnost podataka uprave i raznih nivoa vladinih institucija potiče na veću odgovornost upravnih organa kao i…

Pročitajte